Prof. dr Vojislav Stoiljković - ISO 9001:2015 i LEAN Pogledaj veće

Dostupno samo putem interneta!

Prof. dr Vojislav Stoiljković - ISO 9001:2015 i LEAN

Novo

Koncept menadžmenta kvalitetom i
Lean koncept integrisani u jedan
sistem menadžmenta

Format: B5
Broj strana:  356 str
Pismo: Latinica
Povez: Meki
Godina izdanja: 2017

Detaljnije

24 Stavke

2 900,00 RSD

Add to wishlist

Više informacija

Prikaz knjige ISO 9001:2015 I LEAN
Knjiga obrađuje novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i istovremeno i Lean koncept,
nudeći, pri prelasku na novu reviziju standarda, integraciju tog sistema menadžmenta
sa Lean konceptom.
U Srbiji i danas postoji svest o potrebi implementacije standarda ISO 9001.
Organizacije, koje već imaju dobijeni certifikat o ispunjenju zahteva neke od revizija
standarda ISO 9001 prelaze na nove revizije. Ima i organizacija koje tek sada
implementiraju revizije standarda ISO 9001:2008. Kada je reč o novoj reviziji standarda
ISO 9001:2015., koja se pojavila 23. septembra 2015. godine, moguće je da su neke
organizacije u Srbiji već pokrenula tranziciju revizije standarda ISO 9001:2008 u novu
reviziju standarda ISO 9001:2015. Malo je verovatno da su te organizacija imale pristup
da integrišu sistem menadžmenta kvalitetom i Lean koncept menadžmenta. Zato je
vreme da organizacija pri tranziciji u novu reviziju standarda istovremeno pokrene i
uvođenje Lean sistema menadžmenta. Ovde može da se postavi pitanje „Zašto i
uvođenje Lean sistema menadžmenta?“ Zato što nova revizija standarda ISO
9001:2015 implicitno ukazuje na nemogućnost da se ispune zahtevi tog standarda, ako
se ne primenjuje Lean sistem menadžmenta i Lean alati i metode za poboljšanje
procesa.
Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i Lean
sistem menadžment su namenjeni poboljšanju procesa u kojima radimo. Primenjivanje
dva različita sistema menadžmenta, koji imaju dva različita odeljenja sa neusaglašenim
ciljevima, je rasipanje. Nova verzija ISO 9001:2015 će naterati organizacije da menjaju
svoje sisteme menadžmenta kvalitetom. To pruža odličnu priliku za integraciju Lean
koncepta menadžmenta u Sistem menadžmenta kvalitetom, koji se zasniva na
standardu ISO 9001:2015. Organizacije treba da iskoriste pruženu priliku i da integrišu
ta dva sistema menadžmenta u jedan. Pri tome mogu i treba da oforme LEAN CENTAR
IZVRSNOSTI koji će objediniti oba sistema menadžmenta u jedan.
Rezultati se daleko bolje postižu ako se aktivnosti razumeju i upravljaju kao uzajamni
odnosi procesa, tako da funkcionišu kao koherentan sistem. Uostalom, poznata je
definicija sistema: „Sistem je skup procesa koji deluju međusobno na organizovan
način, tako da pretvara ulaze u izlaze za najkraće vreme, uz minimalni utrošak
resursa i bez defekata“. Internacionalni standard ISO 9001:2015 promoviše usvajanje
procesnog pristupa pri razvoju, implementaciji i poboljšanju efektivnosti sistema
menadžmenta kvalitetom. Tako se postiže veće zadovoljstvo kupca pri ispunjavanju
zahteva standarda. Vreme je za novi standard ISO 9001:2015 i Lean koncept.

Komitet, zadužen za standard kvaliteta ISO 9001, od 1987. godine, poboljšava svaku
novu reviziju. Najnovija revizija, koja se pojavila 23. septembra 2015. godine, donosi
velike promene. Promene se odnose na prebacivanje odgovornosti za sistem
menadžmenta kvalitetom na lidere, stavljen je naglasak na rizike i mogućnosti, a
uveden je i zahtev da organizacija definiše svoj kontekst. U suštini to znači da se nova
revizija standarda ISO 9001:2015 približila Lean konceptu. To se posebno zapaža u
novoj klauzuli 10. Poboljšanje. Poboljšanje znači prihvatanje najboljih praksi, koje već
više godina primenjuju najbolje kompanije u svetu, npr. kompanija Toyota. Razlog za
ovo je vrlo jednostavan. Danas nije dovoljno da kompanija dobije certifikat, jer to u
suštini ne obezbeđuje opstanak na tržištu, ako prilikom uvođenja standarda nije
smanjeno ili eliminisano 8 velikih rasipanja, koja se javljaju u procesima koje
realizuje kompanija.

Svrha ove knjige je da pomogne i olakša organizacijama da pri tranziciji u novu reviziju
standarda ISO 9001:2015, paralelno pokrenu i uvođenje Lean sistema menadžmenta i
da tako integrišu ta dva sistema u jedan koji treba i može da vodi ka savršenstvu u
svemu što radi organizacija.
Knjiga ima 5 poglavlja. U uvodu autor napominje da postoji potreba da se nova revizija
standarda, koja je u svoje zahteve uključila implicitno potrebu za uvođenjem Lean
sistema menadžmenta, integriše Sistem menadžmenta kvalitetom i Lean u jedan
sistem.
Poglavlje 2 daje detaljan prikaz nove revizije standarda ISO 9001:2015. Svaka od 10
klauzula se analizira i ukazuje se na prilike koje postoje u primeni Lean alata za
ispunjenje zahteva kupca.
U poglavlju 3 objašnjava se šta je Lean, koji su osnovni Lean principi i koja su 8
rasipanja koja se javljaju u procesima.

Poglavlje 4 daje vezu između zahteva standarda ISO 9001:2015 i Lean alata. Za svaku
od 10 klauzula ukazuje se koji Lean alat može i treba da se koristi da se ispune zahtevi
standarda. U ovom poglavlju je detaljno opisano i prikazano 17 Lean alata, uključujući i
realne primere primene nekih od tih alata. Obim knjige nije dozvolio da se opiše veći
broj alata koji mogu da se koriste pri uvođenju standarda ISO 9001:2015. Čitaoci su
upućeni na knjige o Lean konceptu, koje je objavio autor, a u kojima mogu da nađu
prikaz i ostalih Lean alata koji mogu da se da se koriste pri integraciji dva sisteme
menadžmenta.
Konačno, u poglavlju 8 autor daje globalni pogled na put kojim može najlakše da se
pređe na novu reviziju standarda ISO 9001:2015 i da se istovremeno implementira Lean
koncept.
Pored navedene knjige posetioci ovog bloga mogu da vide više detalja i o knjigama
LEAN U ZDRAVSTVU i LEAN TRANSFORMACIJA SRBIJE na www.cimlss.rs/knjige .
I te knjige mogu da se poruče putem e mail vojislav.stoiljkovic@cimlss.rs .

Prof.dr Vojislav Stoiljković
U Srbiji i danas postoji svest o potrebi implementacije standarda ISO 9001. Organizacije, koje već imaju dobijeni certifikat o ispunjenju zahteva neke od revizija standarda ISO 9001 prelaze na nove revizije. Ima i organizacija koje tek sada implementiraju revizije standarda ISO 9001:2008. Kada je reč o novoj reviziji standarda ISO 9001:2015., koja se pojavila 23. septembra 2015. godine, autoru nije poznato da je neka organizacija u Srbiji već pokrenula tranziciju revizije standarda ISO 9001:2008 u novu reviziju standarda ISO 9001:2015. To može da ukazuje na mogućnosti organizaciji, ako pri tranziciji u novu reviziju standarda razmile o istovremenom uvođenju Lean sistema menadžmenta. Ovde može da se postavi pitanje „Zašto i uvođenje Lean sistema menadžmenta?“ Zato što nova revizija standarda ISO 9001:2015 implicitno ukazuje na nemogućnost da se ispune zahtevi tog standarda, ako se ne primenjuje Lean sistem menadžmenta i Lean alati i metode za poboljšanje procesa.   
Nova revizija standarda na početku ukazuje da organizacije treba da donesu stratešku odluku da prihvate novu reviziju standarda ISO 9001:2015. Razlog za to leži u činjenici da nova revizija standarda unosi velike promene u odnosu na prethodnu reviziju. Te promene pomeraju zahteve standarda ka naprednim konceptima menadžmenta kao što su Lean i Six Sigma.
Six Sigma koncept je već dobio standard ISO 13053:2011, a za neku godinu će se sigurno pojaviti i ISO standard za Lean koji će zapravo biti prava verzija ISO 9001!. Poznato je da Lean koncept menadžmenta zapravo predstavlja sistem menadžmenta koji je osmislila kompanija Toyota 70-tih godina prošlog veka.
ISO komitet je objavio i novi standard ISO 18404:2015 - kao dopunu poboljšane verzije standarda ISO 13053 deo 1 - kvantitativne metode u poboljšanju procesa i deo 2 - alati i tehnike. Ovo je namenjeno rukovodećim kadrovima u preduzećima kao uputstvo  o sprovođenju Six Sigma i Lean koncepta. Novi međunarodni standard ISO 18404:2015 je razvijen da iskoreni lošu praksu unutar veoma unosnog usavršavanja i certifikacije na tržištu pružanja konsultantskih usluga za Lean i Six Sigma implementacije. Brojne organizacije sada jednostrano potvrđuju ili "akredituju" Six Sigma i Lean stručnjake i kurseve, bez međunarodno priznatih standarda ili pristupa. Sve se to sada promenilo, a organizacije će biti u stanju da imaju akreditovani ISO 18404:2015 certifikat za njihovu Lean ili Six Sigma implementaciju, uporedo sa svojim drugim ISO certifikatima, kao što su ISO 9001 i ISO 14001.
Lean obezbeđuje način da se uradi više sa manje - manje ljudskog truda, manje opreme, manje vremena i manje prostora - u isto vreme se pruža kupcima tačno ono što žele.
James P. Womack,  autor knjige "Lean Thinking" 1996.

Kritike

Napišite kritiku

Prof. dr Vojislav Stoiljković - ISO 9001:2015 i LEAN

Prof. dr Vojislav Stoiljković - ISO 9001:2015 i LEAN

Koncept menadžmenta kvalitetom i
Lean koncept integrisani u jedan
sistem menadžmenta

Format: B5
Broj strana:  356 str
Pismo: Latinica
Povez: Meki
Godina izdanja: 2017

Napišite kritiku

Kupci koji su kupili ovaj proizvod su takođe kupili: