БЕСПЛАТНА ДОСТАВА ЗА СВЕ ПОРУЏБИНЕ ПРЕКО 3000 РСД НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Политика приватности

Талија издаваштво се обавезује да неће злоупотребљавати личне податке из обрасца наруџбе.

Личним подацима сматрају се сви подаци којима се утврђује идентитет Купца (као што су име и презиме, адреса е-поште, адреса становања и сл.).

Талија издаваштво неће достављати нити разоткрити личне податке Купца трећој особи, осим у случајевима у којима тако изричито прописује закон те у случајевима када је то потребно за испуњење обавеза.

Сви подаци о Купцима строго се чувају и доступни су само онима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Талија издаваштво одговорно је за поштовање начела заштите приватности.

Талија издаваштво се обавезује да ће пружати заштиту личним подацима Купаца на начин да прикупља само основне податке о Купцима који су нужни за испуњење обавеза.

Податке који се приступом на интернет страницу аутоматски бележе, а нису лични подаци (врсте претраживача, број посета, вријеме проведено на страницама и сл.) Талија издаваштво има право користити искључиво ради оцене посећености интернет странице и ради побољшања њеног садржаја и функционалности.

Талија издаваштво информише Купце о начину коришћења прикупљених података те им даје могућост избора употребе њихових података, укључујући могућност одлуке желе ли или не да се њихово име уклони с листа које се користе за маркетиншке кампање.

У случају промене било ког личног података (нпр. место становања, адреса доставе) који се евидентирају приликом регистрације, Купац је дужан да ажурира податке на  профилу или о промени обавести Талија издаваштво. У случају промене о којој није обавештен, Талија издаваштво не одговара за било какве недостатке у погледу наруџбине односно испоруке производа.

Горе наведене одредбе о заштити личних података односе се искључиво на почетну веб страницу веб продавнице talijaizdavastvo.rs као и на све странице унутар talijaizdavastvo.rs домена, а не на спољне странице на које упућују линкови ка talijaizdavastvo.rs домену.

Осим у случају електронске поруџбине, Талија издаваштво неће купцу слати електронске поруке ако Купац на то није изричито пристао.

Правилник о заштити података о личности корисника веб сајта talijaizdavastvo.rs можете преузети ОВДЕ.

Обавештење у вези заштите података о личности на newsletter листи коју води привредно друштво Талија издаваштво можете преузети ОВДЕ.

Малолетна лица

Малолетно лице које је навршило 15 (словима: петнаест) година може самостално да даје пристанак за обраду података о својој личности у коришћењу Услуга. Ако се ради о малолетном лицу које није навршило 15 (словима: петнаест) година, за обраду података пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица.

Талија издаваштво предузима све разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.

Контактирајте нас путем WhatsApp

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: