Prof. dr Vojislav Stoiljković - Lean transformacija Srbije Pogledaj veće

Prof. dr Vojislav Stoiljković - Lean transformacija Srbije

Novo

Lean tranformacija Srbije

Format: B5
Broj strana:  255 str
Pismo: Latinica
Povez: Meki
Godina izdanja: 2017

Detaljnije

28 Stavke

1 900,00 RSD

Add to wishlist

Više informacija

Poslednjih godina Srbija se suočava sa velikim budžetskim problemima,
nezaposlenost raste, a životni standard građana opada. Vlada pokušava da reši
probleme donošenjem novih zakona koji, kako se navodi, treba da stvore
povoljnije uslove za investiranje i otvaranje novih radnih mesta. Čini se da je
Vlada Srbije u tome u pravu, ali isto tako se čini da su to potrebni ali ne i dovoljni
uslovi, kako bi se reklo u matematici. Nisu dovoljni jer ne menjaju kulturu koja
vlada na ovim prostorima i ne podstiču ljudski potencijal, koji je, kako mnogi
govore, „naša najveća vrednost“. Da bi se smanjilo jedno od 8 velikih rasipanja sa
kojima se suočava državna uprava i lokalna samouprava, ali i javna i privatna
preduzeća, potrebno je da se pokrene Lean transformacija i stvaranje Lean
kulture, kulture koja kaže da je moguće URADITI VIŠE sa MANJE.
Vodeći ljudi u Srbiji, a tu mislim na ministre, gradonačelnike, predsednike
opština, direktore javnih preduzeća, skoro da nisu ni čuli da postoji Lean koncept
koji se više od 20 godina uspešno primenjuje u svetu. Za razliku od naših vodećih
ljudi, premijeri, guverneri, ministri, gradonačelnici, a posebno lideri u privatnom
sektoru su odavno pokrenuli Lean transformaciju i godinama dobijaju koristi od tog
pristupa kroz smanjenje budžetskog deficita ili kroz povećanje profita.
Lean koncept se izvodi iz Toyota Production System i njegov ključni cilj je
da se poveća rad koji dodaje vrednost eliminisanjem rasipanja i smanjenjem rada
koji ne dodaje vrednost. Lean koncept smanjuje vreme između naloga kupca i
isporuke usluge, ubrzava odvijanje procesa i dovodi do radikalnog poboljšanja
efektivnosti (raditi pravu stvar) i efikasnosti (raditi na pravi način), što povećava
zadovoljstva korisnika, smanjenje vremena protoka i poboljšava moral zaposlenih.
Termin "Lean javna uprava" je skovan da se pokaže da je moguće sa
polovinom ljudskih napora u organizaciji, pola potrebnog prostora, pola ulaganja u
resurse i pola potrebnih sati zaposlenih da se pruži usluga ili razvije nova usluga
za pola vremena. Ovo je moguće postići kroz Lean transformaciju, kroz koju
Državna uprava i lokalna samouprava, sistemi i organizacije dobijaju prostije
procese i postaju efektivnije. Ovom transformacijom stavlja se tačka na argument
"mi smo uvek to radili na taj način" i prihvata se nova paradigma „mi možemo
da uradimo više sa manje“.
Svrha ove knjige je da pomogne i podrži javne usluge u njihovom
angažovanju sa Lean. Posebno knjiga može da omogući liderima i menadžerima
u državnim i lokalnim vlastima da budu više informisani pri donošenju odluke o
Lean implementaciji, tako da ta dobra praksa može da bude razvijena i da
dovede do transfera znanja između lokalnih vlasti.
Knjiga je podeljena u 7 poglavlja. U poglavlju 1 daje se uvod i razmatra se
kako da se probudi Srbija i izvuče iz krize primenom Lean koncepta.
U poglavlju 2 daje se kratak istorijat Lean koncepta i povezanost tog
koncepta sa Toyota Production System. Ovde se ukazuje i na značaj i primenu
koju ima danas Lean koncept u svetu.

U poglavlju 3 se objašnjava šta je Lean. Posebno se objašnjavaju 5 Lean
principa čijom primenom svaka organizacija može da teži savršenstvu u svemu
što radi.
U poglavlju 4 se objašnjavaju 8 velikih rasipanja i kako ih identifikovati. Kroz
primer rasipanja u EPS-u pokazuje se kako je moguće ostvariti ogromne uštede
ako se primeni Lean razmišljanje.
U poglavlju 5 autor upoznaje čitaoce sa nekim od najvažnijih Lean alata.
Ovde su dati opisi onih alata koje autor nije već opisao u svojoj knjizi LEAN U
ZDRAVSTVU.
Lean alat Gemba je detaljno opisan kroz Gemba proces, ček liste i primere
koji se odnose na državne uprave i lokalne samouprave u svetu.
U ovom poglavlju je opisan i Lean alat A3. Objašnjeno je šta je A3, šta je A3
proces i A3 izveštaj, a dati su i primeri primene u praksi. Naveden je primer
korišćenja A3 alata za smanjenje gubitaka u EPS-u.
Standardni rad, kao temelj Lean pristupa, takođe je opisan u ovom
poglavlju. Ukazano je na pristup u kreiranju standardnog rada, kao i na koristi koje
se dobijaju po uvođenju standardnog rada.
Kaizen je Lean alat koji se najčešće primenjuje u procesu Lean poboljšanja
i Lean transformacije. U ovom poglavlju je objašnjeno šta je Kaizen, kako se
planira i realizuje Kaizen događaj i koje su koristi od toga.
Poglavlje 6 govori o Lean transformaciji u svetu. Daje se prikaz primene
Lean transformacije u preduzetništvu, javnom sektoru i u zdravstvu. Navode se
uspešni primeri sprovedenih Lean transformacija u Kanadi, Americi, u državama
Washington, Wisconsin, Iowa, Ohio i u Skandinavskim zemljama.
U poglavlju 7 autor ove knjige iznosi svoje viđenje procesa Lean
transformacije Srbije i detaljno objašnjava kako realizovati taj proces.

Kritike

Napišite kritiku

Prof. dr Vojislav Stoiljković - Lean transformacija Srbije

Prof. dr Vojislav Stoiljković - Lean transformacija Srbije

Lean tranformacija Srbije

Format: B5
Broj strana:  255 str
Pismo: Latinica
Povez: Meki
Godina izdanja: 2017

Napišite kritiku

Kupci koji su kupili ovaj proizvod su takođe kupili: